Nytt datum för besök på bigård- 30 juni 18,00

Just den dagen då vi hade inbokat för besök på bigård var det i stort sett ihållande regn och blåst, inte det bästa vädret för att titta in i bikupor. Vi har nu bokat ett nytt datum, torsdagen den 30 juni 18,00. Vi träffas vid föreningsbigården vid Vallby Radiostation. OBS! Anmälan till Annette Westerberg tel […]

Läs mer

Invigning ny sträckning av Upplandsleden, Hemsta hagar 11 juni

Den 11 juni kommer det att bli en invigning av en ny sträckning av Upplandsleden, den går b.l.a. igenom Hemsta hagar som Naturskyddsföreningen i Enköping äger och förvaltar. Alla är välkomna! Inbjudan till  Invigning av informationsplats och vandringsled genom  Boglösa Bronsålderslandskap  Lördagen den 11 juni 2016 kl. 12.00 ‐15.30 i Hemsta, Boglösa 12.00 ‐ 13.00 Mingel och förfriskningar, vid parkeringen till Hemsta naturreservat.      Se den nya informationsplatsen om Boglösa bronsålderslandskap. 12.00 ‐ 15.30 Utställning av Göran Lacksells originalbilder till skyltarna, i röda logen, Hemsta. 13.00   Invigningstal av Mats O Karlsson, Enköping, jägmästare och Upplandsstiftelsens  förste chef åren 1973‐85. 13.15   Guidad vandring  Vandring genom bronsålderslandskapet längs den nya sträckan av  Upplandsleden. Vi går mellan Hemsta naturreservat och Stora Rickebyhällen.  Guider berättar vid informationsskyltarna utefter leden. 13.30 ‐ 15.30 Imålning av hällristningar, vid Stora Rickebyhällen.     Sven‐Gunnar Broström, hällristningsexpert från Botark, visar imålning av hällristningar, vid Stora Rickebyhällen 13.00 ‐ 16.00 Kaffeservering, Rickeby Rum & Frukost, Rickeby by    Parkeringsplats finns vid Hemsta by.   Möjlighet till återtransport med traktor och vagn från Rickeby by till Hemsta.  […]

Läs mer