Program våren 2017

Örnräkning
lördagen den 4 mars
Samling  9.30 vid Hårbyparkeringen, Hjälstaviken. Räkningen pågår mellan 10.00-12.00. För mer info kontakta Pekka Westin

Årsmöte med föreläsning om korallrev
Onsdagen den 22 mars 19.00
Plats: Studiefrämjandet, Kristinagatan 17.

Nigel Tooke och Lena Elfman Tooke berättar och visar bilder från sina äventyr i Filippinerna som volontärer och forskare. Nigel var där för att göra korallrevsundersökningar och Lena undersökte vilken effekt pesticider i risodling har på befolkningen och vattendrag.

Dessutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. Välkommen!

Årsmöte Uppsala Länsförbund
Söndagen den 23 april
Det brukar också vara en exkursion i samband med mötet, håll dig informerad på:
http://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/

Fåglar vid  Hjälstaviken
Torsdagen den 18 maj 18.30
Samling vid Hårbyparkeringen.  Ledare: Pekka Westin. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Bålsta.

Utflykt till Uvberget- Naturreservat i Örsundsbro

Lördagen den  27 maj 10.00
Uvberget ägs och förvaltas av Naturskyddsföreningen i Enköping. Häng med och upplev våren i reservatet.
Vi träffas vid Alstabadets/Uvbergets parkering.
Glöm inte ryggsäck med fika!

För mer information kontakta Pekka eller Felicia.

Kom ihåg en ryggsäck med fika vid alla utflykter!

För närvarande arbetar vi med att planera en upprustning av naturreservatet Uvberget som föreningen  äger och förvaltar.

Uvberget är en hög bergsknalle med en fantastisk utsikt över den intilliggande Alstasjön och en varierande natur, beläget vid Örsundsbro. I reservatet finns bl.a. många vackra gamla lövträd och intressant flora. Reservatet är partivis igenväxt och de forna betesmarkerna är i stort behov av betesdjur.

Naturskyddsföreningen kommer under 2017 att se över vilka åtgärder kring restaurering som krävs för att både människor, djur och växter ska trivas i reservatet. Är du intresserad av att veta mer om Uvberget är du välkommen att följa med på vårens exkursion, läs mer i programbladet”.

Kontaktperson för Naturreservatet Uvberget är Felicia Alriksson.