Program vår 2020

’Biologisk mångfald – Varför?’, tisdag 25 februari

Vi är alla beroende av den, människa, djur och natur. Men hur går det, har planeten en chans? En kväll med Rebecka Le Moine, Årets Miljöhjälte, Världsnaturfonden – kl. 19:00 på Biblioteket, Ågatan, Enköping. I samarbete med Biblioteket Enköping.

Örnräkning vid Hjälstaviken, lördag 29 februari

Med Pekka Westin som guide. Samling kl. 9:30 vid Hårbyparkeringen/Fågeltornsparkeringen mellan Ekolsund och Hjälsta. Räkningen pågår kl. 10–12. Hjälp till att inventera örn i den årliga räkning och passa samtidigt på att lära dig om fåglar och njuta av naturen! Ta med dig kikare om du har samt varma kläder och skor och förbered dig på att stå still för att spana.

Årsmötet, onsdag 18 mars

Kl. 19:00 på Studiefrämjandets lokal, Enköping. Emelie Runfeldt, Upplandsstiftelsen, håller ett föredrag om Upplandsleden, som fyller 40 år. Hon kommer att prata om ledens historia och visa bilder från olika delar av leden.

Länsstämma för Naturskyddsförening Uppsala Län, 19 april 

Håbo kretsen ordnar, med fåglar som tema. Välkommen på årsstämman 2020 och påverka. Mera information kommer senare.

Kvällsexkursion vid Hjälstaviken, tisdag 19 maj

Med Pekka Westin som guide. Samling kl. 18 vid parkering, Parnassen. Busshållplats: Svannäs (buss 803). Från hållplatsen är det ca 800 m till Stora Parnassen. Följ väg 263 västerut. Samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening.

Blomstervandring vid Upplandsleden, 30 maj

Vi firar att Upplandsleden fyller 40 år med en vandring som utgår från parkeringen vid Hemsta hagar kl 10. Busshållplats: Hemsta vägskäl (buss 223). Från hållplatsen är det 300 m till naturreservatets parkering. Felicia Alriksson och Sven Kihlström guidar.

Glöm inte att ta med FIKA på utflykterna!