Program vår och höst 2024

Örnräkning vid Hjälstaviken, lördag 2 mars

Med Pekka Westin som guide. Samling kl. 9:30 vid Hårbyparkeringen/Fågeltornsparkeringen mellan Ekolsund och Hjälsta. Räkningen pågår kl. 10–12. Hjälp till att inventera örn i den årliga räkningen och passa samtidigt på att lära dig om fåglar och njuta av naturen! Ta med dig kikare.

Årsmöte, torsdag 14 mars

I Samlingsrummet på Pepparrotsbadet, kl. 18–20. Eventuella motion ska skickas till kretsstyrelsen (enkoping@naturskyddsforeningen.se) senast 4 mars.

Författarträff, torsdag 4 april

Med Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren om deras bok ’Det levande’. Kl. 19–21 på Enköpings bibliotek. Författarna skildrar konflikter och komplicerade samarbeten som pågår i naturen, där människan är en av många trådar i livsväven.

Groddjursguidning i Dyarna, söndag 28 april

Med Nike Nylander som guide. Samling vid parkeringen intill Nyängsvägen (vid småbåtshamnen) kl. 19. Följ med på kvällstur där vi spanar och lyssnar efter groddjur. Har vi tur kan vi även få se någon av de mystiska vattensalamandrarna. Ta gärna med en ficklampa då turen sker kvällstid.

Skogstur i Fagerskogen, söndag 19 maj

Med Anders Lindholm, kommunekolog på Enköpings kommun som guide. I samband med den internationella Biologiska mångfaldens dag. Samlingspunkt vid parkering till Enköpings Gokartbana (Enköpings Motorklubb/Motorstadion) i västra delen av Fagerskogen, Enköping. kl. 15–17 eller fram till kl. 20 för de som vill vara kvar i skogskänslan. Barnfamiljer är förstås välkomna och vi ser till att det blir något att upptäcka för alla åldrar.

Kvällsexkursion vid Hjälstaviken, torsdag 23 maj

Med Pekka Westin som guide. Samling kl. 18 vid parkering, Parnassen. Busshållplats: Svannäs (buss 803). Från hållplatsen är det ca 800 m till Stora Parnassen. Följ väg 263 västerut. Samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening.

Vilda blommornas dag, Hjälstaviken, söndag 16 juni

Vi samlas vid Skönsberg parkering vid norra delen av Hjälstaviken kl. 10 där vi guidas av Emil V Nilsson. Han pratar om sin bok ´Rävbacken´ om ängs och hagmarker under expeditionen som pågar fram till kl. 14.

Fladdermusguidning, Dyarna, lördag 17 augusti

Med Nike Nylander som guide. Kl. 22–23. Samling vid parkeringen intill Nyängsvägen (vid småbåtshamnen) 21:30. Vi går en slinga och lyssnar efter fladdermöss med hjälp av ultraljudsdetektor. Utflykten ställs in vid kraftigt regn/blåst.

Storskogen, lördag 24 augusti
Utflykt till Storskogen kl. 10–12, eller till kl. 15 för de som vill göra en längre tur. Anders Lindholm, kommunekolog Enköpings kommun visar. Vi träffas vid Gånstaspåret/elljusspårets start vid Gånstagården (och går Upplandsleden/ motionsspåret till Storskogen). Vi fokuserar på den gamla skogen, nyckelbiotopen i norra delen av Storskogen.

Trankväll vid Hjälstaviken, tisdag 10 september

Vi träffas kl. 18 vid Hårbyparkeringen/Fågeltornsparkeringen mellan Ekolsund och Hjälsta. Pekka Westin guidar. Obs: Stanna gärna efter kl. 20 eftersom många tranor anländer sent. Samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening.

Öka din biologiska mångfald i trädgården, tisdag 19 november

Lär dig skapa biologisk mångfald i din trädgård eller på din balkong. Karin Tempelman, grundare av ‘Några kvm liv’ håller en föreläsning om vad du kan göra, och sedan bygger vi bihotell. Enköpings bibliotek, kl. 19–21.

Glöm inte att ta med FIKA på utflykterna!