Program vår 2018

’Klimatet, Trump, valet, plånboken, bilen, Enköping och du’, onsdag 14 februari

En kväll med Mattias Goldmann. Kl. 19:00 på Biblioteket, Ågatan, Enköping. ”Från att främst förknippas med gröna bilar till en av Sveriges mest energiska debattörer inom klimat, transport och migration. Tankesmedjan Fores vd Mattias Goldmann är Mäktigast i Hållbarhetssverige”, enligt ’Aktuell Hållbarhet’. I samarbete med Biblioteket Enköping.

’Fåglarnas globala värld’, tisdag 27 februari

Föreläsning med Jörgen Sjöström, författare, fysiker och ornitolog, kl. 19:00 på Biblioteket, Ågatan, Enköping. Hur kan fåglar hitta rätt när de flyttar från fjällen i Norrland till det sydligare Afrika? Och vad innebär kalhyggen, våtmarker som försvinner och vindkraftverk för fåglarnas existens? I samarbete med Biblioteket Enköping.

Örnräkning vid Hjälstaviken, lördag 3 mars

Med Pekka Westin som guide. Samling kl. 9:30 vid Hårbyparkeringen/Fågeltornsparkeringen mellan Ekolsund och Hjälsta. Räkningen pågår kl. 10–12. Hjälp till att inventera örn i den årliga räkning och passa samtidigt på att lära dig om fåglar och njuta av naturen! Ta med dig kikare om du har samt varma kläder och skor och förbered dig på att stå still för att spana.

Årsmötet, onsdag 21 mars

Kl. 19:00 på Studiefrämjandets lokal, Enköping.

Fågelexkursion vid Hjälstaviken, måndag 7 maj

Med Pekka Westin som guide. Samling kl. 18:30 vid Hårbyparkeringen/Fågeltornsparkeringen mellan Ekolsund och Hjälsta. Ett samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening.

Riksstämma i Uppsala. 15–17 juni

Inkluderar utflykter/exkursioner för deltagare.

Botanikexkursion vid Hjälstaviken, söndag 17 juni

I samband med De Vilda Blommornas Dag, vilken är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna och Grönland. Med Mora Aronson och Thommy Åkerberg som guidar (kontaktinformation 018 340465). Samling kl. 10:40 vid Jungfrulundens parkering (i närhet till Segersta busshållplats). Ett samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening.